MAKALELERI

"İnalcık, sayıları yüzleri geçen makale ve kitaplarıyla dünya tarihçiliğinde seçkin bir yer yapmıştır. Başarısının göstergeleri aldığı ödüllerin çok üzerinde. Bunlar arasında Rockfeller Vakfı, Türk Tanıtma Vakfı, ODTÜ Mustafa Parlar Vakfı, Sedat Simavi Vakfı, Dışişleri Bakanlığı Yüksek Hizmet, Kültür Bakanlığı Sanat ve Kültür Büyük Ödülleri sayılabilir."

1455 OTTOMAN SURVEY OF iSTANBUL


550. YILINDA FETİH VE ISTANBUL


A CASE STUDY in RENAISSANCE DIPLOMACY


A CASE STUDY of VILLAGE MICROECONOMY: VILLAGES in BURSA


A REPORT ON THE CORRUPT KADiS UNDER BAYEZiD II


AHMEDi'S GHAZANAME on the BATTLE of KOSOVA


APPOINTMENT PROCEDURE OF A GUiLD WARDEN


AUTONOMOUS ENCLAVES in ISLAMiC STATES: TEMLiKS & SOYURGHALS


BEDESTAN OF iSTANBUL


BIASES in STUDYiNG OTTOMAN HiSTORY


BURSA AND COMMERCE OF LEVANT


CANAKKALE BOGAZI


CAPITAL FORMATION in the OTTOMAN EMPIRE


CENTRALIZATION and DECENTRALIZATION in the OTTOMAN EMPIRE


COMMENTS on SULTANISM


CONQUEST OF EDiRNE


DERViS AND SULTAN


EASTERN AND WESTERN CULTURES in DIMITRI CANTEMiR'S WORK


EDiRNEnin FETHi


EL iMPERiO OTOMANO Y ESPANA EN EL MEDiTiTERRANEO


EMERGENCE OF BiG FARMS STATE LANDLORDS AND TENANTS


EYUP'DE YAPILMASI GEREKENLER


FATiH BOGAZLARIN TAHKiMi KARADENiZ


FATiH VE EGE DENiZi


FATiH'E KADAR CANAKKALE


FATiH'in iSTANBULU YENiDEN iNSASI


FATiH'iN FERMANLARI


FOUNDATiON OF OTTOMAN STATE


FOUNDATiONS OF OTTOMAN JEWiSH COOPERATiON


GAZAVAT-I SULTAN MURAD


GREEKS iN OTTOMAN ECONOMY


GUNEY ANADOLU VE KIBRIS KRALLIGI


GUNEY DOGU AVRUPA


HACLILAR VE OSMANLILAR


HAREM


HAS BAGCE'DE AYS U TARAB


HERMENOTiK ORYANTALiZM TURKOLOJi


IMPACT OF ANNALES SCHOOL ON OTTOMAN STUDiES


IMPACT OF ANNALES SCHOOL on OTTOMAN STUDiES


ISLAM in the OTTOMAN EMPIRE


ISLAMIC CALIPHATE TURKEY& INDIA


ISLAMIZATION of LAWS on LAND & LAND TAXATION


ISTANBUL an ISLAMIC CITY


İNEBAHTI SONRASI iSPANYA ile BARIS


İSTANBUL BiR iSLAM SEHRi


İSTANBUL SER'iYE SiCiLi


İSTANBUL TDV IA


İSTANBUL'un FETHiNİN YAKIN SEBEPLERi


İSTANBULUN iNCiSi BEDESTAN


İSTANBULUN iNŞASI


İZNiK iCiN OSMANGAZi VE BiZANS


İZNiK KUSATMASI VE BAFEUS SAVASI


KANUN AND SHARi'AH


KAPiTULASYONLAR VE TiCARET


KARADENİZ'DE KAZAKLAR VE RUSYA


KIRIM HANLIGI'NIN OSMANLI TABİLiGiNE GiRMESi


KLASiK EDEBiYAT MENSEi


KOLOMB VE HACLI POLiTiKASI


MEHMED THE CONQUEROR


MILITARY AND FISCAL TRANSFORMATiON 1600-1700


MODERN AVRUPA'NIN GELiSMESiNDE TURK ETKiSi


MUHiMMELERE GORE iNEBAHTI


NOTES ON BELDiCEANU'S TRANSLATiON


NTV TARIH CELEBI MEHMED


NTV TARIH OSMAN GAZI


NTV TARIH YALOVA


NTV TARİH - KÖSEM SULTAN


OD STEFANA DUSANA DO OSMANSKOG CARSTVA


ORIGINS of CLASSICAL OTTOMAN LITERATURE


OSMALILARDA SALTANAT VERASETi


OSMAN BEG


OSMAN GHAZi'S SIEGE OF NICEA AND BATTLE OF BAPHEUS


OSMANLI ARSiVLERiNiN ONEMi


OSMANLI BUROKRASiSiNDE AKLAM VE MUAMELAT


OSMANLI DENiZ EGEMENLiGİ


OSMANLI DENiZ USSU GELiBOLU


OSMANLI iPEK TiCARETi


OSMANLI METROLOJiSiNE GiRiŞ


OSMANLI PADiSAHI


OSMANLI PAMUKLU PAZARI HiNDiSTAN VE iNGiLTERE


OSMANLI RUS iLiSKiLERi 1492-1700


OSMANLI RUS REKABETi DON VOLGA KANALI TESEBBUSU


OSMANLI TOPLUM YAPISININ EVRiMi


OSMANLI TURK TARiHCiLiGİ


OSMANLI'DA BiLGi VE İSTATiSTiK


OSMANLILAR'DA RAiYYET RUSUMU


OTTOMAN ARCHiVAL MATERiALS ON MiLLETS


OTTOMAN COTTON MARKET AND INDIA


OTTOMAN DECLiNE AND iTS EFFECTS UPON REAYA


OTTOMAN ECONOMIC MIND


OTTOMAN GALATA


OTTOMAN METROLOGY


OTTOMAN SUCCESSiON


OTTOMAN SURVEY OF iSTANBUL


OTTOMAN VENETiAN RELATiONS


PERiODS İN OTTOMAN HiSTORY


POLiTiCAL MODERNiZATiON iN TURKEY


POLUNYA OSMANLI RUMELi FETiHLERi KRONOLOJiSi


POWER RELATiONSHiP BETWEEN RUSSiA CRiMEA AND OTTOMAN


QUESTION of the CLOSING of the BLACK SEA


QUESTiON OF THE EMERGENCE OF OTTOMAN


REBUiLDiNG OF iSTANBUL BY FATiH


RECENT HiSTORY OF CYPRUS


RISE OF OTTOMAN HISTORIOGRAPHY


RISE OF TURCOMAN MARiTIME PRINCIPALITIES


RUZNAMCE


SAiR ve PATRON TENKiDLERiNE CEVAP


SERiAT KANUN DiN DEVLET


SERiYE SiCiLLERiNE GORE BOSNA


SHAYKH'S STORY TOLD by HIMSELF


SON YILLARDA KAYNAK CALISMALARI


STATE iDEOLOGY UNDER SULEYMAN I


STATE SOVEREiGNTY AND LAW DURiNG THE REiGN OF SULEYMAN


STATUS OF GREEK ORTHODOX PATRiARCH


STEFAN DUSAN'DAN OSMANLI'YA


STRUGGLE BETWEEN OSMAN GAZİ and BYZANTINES


STRUGGLE FOR EAST EUROPEAN EMPiRE


SUKRULLAH CELEBİ


SULTAN SULEYMAN


TANZİMAT NEDİR ?


TANZiMAT VE FRANSA


TARiH VE POLiTiKA


TAX COLLECTION EMBEZZLEMENT & BRiBERY in OTTOMAN FINANCES


TC VE OSMANLI


TURK DEVLETLERiNDE SiViL KANUN GELENEGi


TURKEY and EUROPE: a HISTORICAL PERSPECTIVE


TURKiSH AND iRANiAN POLiTiCAL THEORiES


TURKiYE AVRUPA DUN BUGUN


TURKLER VE BALKANLAR


TURSUN BEG


VAKIF MEDENiYETi


VILLAGE PEASANT and EMPIRE


XV. CENTURY TURKiSH ECONOMiC AND SOCiAL HiSTORY


YUK (HiLM) in the OTTOMAN SILK TRADE MINING AGRICULTURE


ZiYA GOKALP